Coming Home

"Coming Home" là Series các bài viết của Team Chài dành tặng những vị khách quý đã về thăm Chài thay cho lời cảm ơn chân thành nhất
Và một khi đã về đây là anh chị em đã trở thành những thành viên trong đại gia đình Chài <3